ST Projekt rozpoczął swoją działalność w roku 1996 jako spółka powiązana z niemiecką spółką ST BAU Holding z siedzibą w Weissenhorn. Dziś jest spółką działającą na potrzeby rynku polskiego i od roku 1998 współpracuje z sieciami handlu detalicznego przy realizacji kolejnych obiektów na terenie kraju.

Oferta ST PROJEKT obejmuje: Potwierdzeniem jakości usług ST PROJEKT są dobre opinie naszych dotychczasowych klientów i rozwijająca się współpraca z największymi międzynarodowymi sieciami handlowymi.

ST PROJEKT oferuje sieciom handlu detalicznego odpowiednią lokalizację, po czym zawiera z nimi długoletnią umowę najmu lub umowę sprzedaży gotowego obiektu. W porozumieniu z najemcą projektuje obiekt, buduje i przekazuje do użytkowania. Na wszystkich etapach prac ściśle współpracuje z przyszłym użytkownikiem, co gwarantuje oczekiwane przez obie strony właściwe rozwiązanie.

ST PROJEKT dba o optymalizację kosztów inwestycji, zapewnia wysoką jakość prac oraz ich terminowość.

ST PROJEKT tworzy projekty na własny rachunek, finansuje je i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Od wielu lat naszą pracę wspierają biura projektowe i firmy budowlane, które w elastyczny sposób dostosowują się do naszych potrzeb.

ST PROJEKT jest otwarty na współpracę z właścicielami nieruchomości, które mogą zostać przeznaczone pod budowę centrów handlowych, działa zawsze w porozumieniu z miejscowymi władzami i lokalnymi społecznościami.

ST PROJEKT zrealizował dotychczas centra handlowo-usługowe miniMAL w Ostrowcu Świętokrzyskim i Ostrołęce. W Kutnie, Starogardzie Gdańskim, Bolesławcu powstały obiekty dla spółki AHOLD. W Brzegu i Oświęcimiu zostały natomiast zrealizowane inwestycje dla sieci KAUFLAND, w Bolesławcu dla TESCO i w Dzierżoniowie dla sieci LIDL.